Projekty

Wykonujemy projekty budowlano-wykonawcze:

  • sieci i przyłączy wodociągowych
  • sieci i przyłączy kanalizacyjnych
  • sieci i przyłączy gazowych
  • instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • instalacji gazowych
  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego
  • instalacji wentylacji mechanicznej
  • instalacji  klimatyzacji
  • ekspertyzy techniczne urządzeń sanitarnych, cieplnych 

  • Oferujemy usługi z zakresu Nadzoru Inwestorskiego

| | | -

Copyright © 2016. All Rights Reserved.